Bí, quyết, kết, hợp, trang, phục, màu, sắc

FOR SALE: 0932558668