KEM ĐA NĂNG CHỐNG THẮM NƯỚC – FASIO BB CREAM WATER PROOF SPF50+/PA++++