KEM TRANG ĐIỂM ĐA NĂNG – ESPRIQUE COOL BB SPRAY UV 50 N SPF 50+/PA++++