LOTION CÂN BẰNG DA, CHĂM SÓC LỖ CHÂN LÔNG ONE BY KOSÉ BALANCING TUNER