MASCARA SIÊU CONG & SIÊU DÀI MI KOSÉ FASIO POWERFUL CURL MASCARA EX LONG