PHẤN MẮT 3 MÀU TRANG ĐIỂM – FASIO PURE BRIGHT EYES