PHẤN NƯỚC ĐA NĂNG FASIO CC LIQUID TOUCH PROOF SPF40/PA+++