PHẤN PHỦ DẠNG NÉN KOSÉ FASIO LASTING FACE POWDER WP