SỮA DƯỠNG THỂ DẠNG DẦU KOSÉ PRÉDIA OIL IN BODY MILK

720.000